top of page

Vadeye Kadar Getiri (Yield to Maturity - YTM) Nedir?

Güncelleme tarihi: 22 Oca

Vadeye kadar getiri (Yield to Maturity - YTM) terimi, bir tahvilin vadesine kadar tutulması durumunda beklenen toplam getiriyi ifade eder. Vadeye kadar getiri, uzun vadeli bir tahvil getirisi olarak kabul edilir, ancak yıllık bir oran olarak ifade edilir. Başka bir deyişle, YTM, bir yatırımcının tahvili vadesine kadar elinde tutması durumunda tahvil yatırımının içsel getirisidir ve tüm ödemeler planlandığı gibi yapılıp aynı oranda yeniden yatırıldığında elde edilir.


ANA NOKTALAR

  • Vadeye kadar getiri, bir tahvilin tüm faiz ödemelerini yapması ve orijinal sermayeyi geri ödemesi durumunda tahvil tarafından kazanılmış olacak toplam getiriyi ifade eder.

  • YTM, vadeye kadar tutulması durumunda bir tahvilin içsel getirisidir.

  • Vadeye kadar getiri hesaplamak karmaşık bir süreç olabilir ve tüm kupon veya faiz ödemelerinin aynı getiri oranında yeniden yatırılabileceğini varsayar.

  • Bir tahvilin YTM'si, elde tutulma süresi boyunca ödenecek toplam gelir olan kupon oranından farklıdır.

  • YTM hesaplamaları genellikle tahviller üzerinde ödenen vergileri dikkate almaz.

Vadeye Kadar Getiri (YTM) Hakkında Anlayış Vadeye kadar getiri aynı zamanda kitap getirisi veya itfa getirisi olarak da adlandırılır. Şu anki getiriye benzer, yıllık nakit girişlerini bir tahvilden alır ve bu tahvilin piyasa fiyatına böler, böylece bir tahvil satın alarak ve bir yıl boyunca tutarak ne kadar para kazanılacağını belirler.

Şu anki getirinin aksine, YTM bir tahvilin gelecekteki kupon ödemelerinin bugünkü değerini dikkate alır. Başka bir deyişle, zamanın değerini faktör olarak alırken basit bir şu anki getiri hesaplaması yapmaz. Bu nedenle, bir tahvilden elde edilen getiriyi hesaplamanın daha ayrıntılı bir yöntemi olarak kabul edilir.

Kupon ödemesi yapmayan bir iskonto tahvilin YTM'si, kuponlu tahvillerle ilgili daha karmaşık konuları anlamak için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.


Vadeye Kadar Getiri (Yield to Maturity - YTM) Hesaplama Formülü ve Hesaplaması

İndirimli bir tahvilin YTM'sini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:


Vadeye Kadar Getiri Formül
Formül

Burada:

  • YTM: Vadeye kadar getiri (Yield to Maturity)

  • C: Her yıl ödenen kupon faizi

  • F: Tahvilin vadesi sonundaki değeri veya nominal değeri (par değeri)

  • P: Tahvilin bugünkü fiyatı

  • n: Vadeye kadar olan dönem sayısı

Çünkü YTM, bir tahvili vadesine kadar tutup her kupon ödemesini sabit bir faiz oranında yeniden yatırarak kazanacağı faiz oranıdır, tüm gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri tahvilin piyasa fiyatına eşittir.

Bir yatırımcı, mevcut tahvil fiyatını, kupon ödemelerini ve vadesini bilir, ancak indirim oranı doğrudan hesaplanamaz. Ancak, YTM'yi bulmak için aşağıdaki bugünkü değer formülü ile deneme yanılma yöntemi kullanılır:


Tahvil Fiyatı Hesaplama Formülü
Tahvil Fiyatı Hesaplama

Tahvilin gelecekteki tüm nakit akışları bilinir ve tahvilin mevcut fiyatı da bilindiğinden, tahvilin fiyatına eşit olana kadar deneme-yanılma süreci, denklemdeki YTM değişkenine uygulanabilir.

Elle denklemi çözmek, bir tahvilin fiyatı ile getirisi arasındaki ilişkiyi anlama ve farklı tahvil fiyat türlerini anlama gerektirir. Tahviller indirimli, nominal veya primli bir fiyatta olabilirler. Tahvil nominal bir fiyatta olduğunda, tahvilin faiz oranı kupon oranına eşittir. Fiyatı primli olan bir tahvil, gerçekleşen faiz oranından daha yüksek bir kupon oranına sahiptir ve fiyatı indirimli bir tahvil, gerçekleşen faiz oranından daha düşük bir kupon oranına sahiptir.

Bir yatırımcı, fiyatı indirimli bir tahvil üzerinde YTM hesaplıyorsa, denkleme tahvilin fiyatına yakın bir fiyatı verene kadar kupon faiz oranından daha yüksek olan çeşitli yıllık faiz oranlarını deneyerek denklemin çözüldüğüne şahit olacaktır.

Vadeye kadar getiri hesaplamaları, tüm kupon ödemelerinin tahvilin mevcut getiri oranında yeniden yatırıldığını varsayar ve tahvilin mevcut piyasa fiyatı, nominal değeri, kupon faiz oranı ve vade süresini dikkate alır. YTM, bir tahvilin getirisinin bir anlık görüntüsüdür çünkü kupon ödemelerinin her zaman aynı faiz oranında yeniden yatırılamayabileceğini unutmayın. Faiz oranları yükseldikçe YTM artar; faiz oranları düştükçe YTM azalır.

YTM'nin tam olarak hesaplanması genellikle karmaşık bir süreç olduğundan, YTM tablosu, finansal hesap makinesi veya çevrimiçi YTM hesaplayıcısı kullanarak yaklaşık bir YTM değeri hesaplanabilir.


Vadeye Kadar Getiri (Yield to Maturity - YTM) ile Kupon Oranı Karşılaştırması


Tahvil almak, paranızı yatırmanın nispeten düşük riskli bir yoludur. Bu, hisse senetleri gibi değerli evraklar yerine tahvil ihraççılarının vadesi geldiğinde tam nominal değeri ödeme sözü vermesi nedeniyledir. Ancak, yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı, tahvil satın alma dahil, vermeden önce araştırma yapmalıdır.

Tahvillerle ilgili iki çok önemli ölçüt vardır: YTM ve kupon oranı. Unutmayın ki YTM, bir tahvilin vadesine kadar tutulması durumunda beklenen toplam getiriyi ifade eder. Öte yandan, kupon oranı, bir tahvilin sahibine tahvilin elinde tutulduğu süre boyunca ödediği toplam gelir miktarıdır. Kupon oranı, kupon getirisi olarak da adlandırılır ve tahvilin nominal değeri üzerinden yıllık olarak ödenen faiz miktarını temsil eder.

Bir tahvilin YTM'si zaman içinde değişirken, kupon oranı sabit kalır. Bir tahvili nominal değeri üzerinden alırsanız, YTM ve kupon oranı aynıdır. Bir tahvili indirimli bir fiyata alırsanız, YTM daha yüksektir. Ancak bir tahvili primli bir fiyata (nominal değerinden yüksek) alırsanız, kupon oranı daha yüksek olacaktır.

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeniden Yatırım Oranı Nedir?

Yeniden yatırım oranı, paranın bir sabit getirili yatırımdan çekilip başka bir yatırıma konulduğunda kazanılabilecek faiz miktarını ifade eder. Örneğin, yeniden yatırım oranı, bir yatırımcının faiz or

Comments


bottom of page